Evaluări naționale

 

Învățământul gimnazial este parte componentă a învățământului general obligatoriu și se axează pe opt domenii de competenţe-cheie care determină profilul de formare a elevilor, cu scopul de a-i familiariza cu o abordare pluri și transdiciplinară a domeniilor cunoașterii.

Acesta garantează elevilor accesul la cultură, prin dezvoltarea libertății de a-și spori universul spiritual pentru a accede la valorile culturii naționale și universale.

Învăţământul secundar inferior sau gimnazial cuprinde clasele V – VIII.

Absolvenţii învăţământului gimnazial dobândesc diploma de absolvire, parte a portofoliului educaţional, şi foaia matricolă, parte a portofoliului educaţional.

INFORMAȚII RELEVANTE

Calendar simulare evaluare națională 2017 – clasele a VIII-a: 

  • 13 martie 2017: Limba şi literatura română – probă scrisă (clasa a VIII-a)
  • 14 martie 2017: Limba şi literatura maternă – probă scrisă (clasa a VIII-a)
  • 16 martie 2017: Matematică – probă scrisă (clasa a VIII-a)
  • 31 martie 2017: Afişarea rezultatelor

https://salarizareinvatamant.ro/omencs-nr-507131-08-2016-privind-organizarea-si-desfasurarea-evaluarii-nationale-pentru-abs-clasei-viii-anul-scolar-2016-2017/