Misiunea și viziunea

MISIUNEA ȘCOLII:

”ESTE UȘOR SĂ ÎNVEȚI A MERGE. IMPORTANT ESTE ÎNCOTRO TE ÎNDREPȚI. ȘTIM CĂ NU TOȚI COPIII SUNT LA FEL. NOI, ÎMPREUNĂ CU FAMILIA TA, TE CĂLĂUZIM SPRE REUȘITĂ ȘI ÎMPLINIRE, CĂCI TU NE REPREZINȚI!”

• Sã fie o institutie de învãtãmânt eficientã si cu simtul proximitãtii; continuturile învãtãrii (realizatã prin activitãti curriculare dar si extracurriculare) se coreleazã cu existenta cotidianã, cu realitãtile trãite si cu interesele elevului.
• Sã îmbunãtãteascã permanent calitatea procesului didactic prin aplicarea de metode moderne si centrarea pe elev.
• Sã-i formeze pe tineri ca oameni responsabili, capabili sã judece si sã ia decizii asupra destinului propriu.
• Sã-i învete pe elevi sã comunice si sã se integreze în societate.
• Sã rãspundã comenzii sociale a comunitãtii.

VIZIUNEA ȘCOLII

”ÎNVEȚI AZI, SĂ FII OM MÂINE!”

 Ţelul nostru este să ne menținem prestigiul de unitate școlară de referinţă, integrată nevoilor sociale ale comunității, care să realizeze pregătirea de astăzi pentru viitorul de mâine, la standarde europene.

                  
VIZIUNEA MANAGERIALĂ:
Întreaga activitate din Scoala Gimnazială Căiuți va fi organizată astfel încât să se creeze în cadrul său un mediu educaţional profesionist, la standarde instrucţionale şi morale înalte. Contextul general actual şi direcţiile stabilite de documentele educaţionale în vigoare constituie premise solide de continuare a eforturilor pentru ca elevii sã dobândeascã o pregãtire generalã bunã, cunoştinţe aprofundate în domeniile legate de viitoarea carieră, deprinderi de muncă intelectuală pentru a putea învăţa pe tot parcursul vieţii, competenţe necesare inserţiei sociale şi profesionale.
Întregul proces de instrucţie şi educaţie al şcolii noastre trebuie să fie centrat pe un set de valori care să se imprime şi să definescă profilul moral şi acţional al absolvenţilor noştri
Valori promovate în Scoala Gimnazială Căiuți:
Profesionalismul– a fi cel mai bun în domeniul său de activitate
Integritatea – a avea puterea interioară de a spune adevărul, de a acţiona onest în gând şi în faptă.
Cooperarea– a arăta grijă şi compasiune, prietenie şi generozitate faţă de ceilalţi.
Respectul – a arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi, nu în ultimul rând, faţă de propria persoană.
Responsabilitatea – a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care revin fiecăruia, asumarea răspunderii pentru propriile acţiuni.
Autodisciplina – a avea control asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe împulsuri şi a avea un comportament adecvat oricărei situaţii; a da tot ce ai mai bun în orice împrejurare.

  Școala Gimnazială Căiuți își propune să dezvolte un învățământ de nivel european: acces la educație pentru toți elevii (învățământ incluziv), performanță pentru fiecare elev, cadre didactice motivate, colaborare, cooperare, toleranță și deschidere.
Dorim să organizăm procesul de învățământ astfel încât să creștem șansele de reușită ale absolvenților noștri.