3. Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate la nivelul comunităţii-2015-2019


La nivelul şcolilor şi grădiniţelor din comunitatea noastră au fost iniţiate activităţi de creştere a accesului şi menținerea copiilor vulnerabili în procesul de educaţie, creşterea capacităţii şcolilor de a primi şi include orice copil, indiferent de etnie sau dizabilitate. De asemenea, s-a urmărit implicarea mai activă a părinţilor şi a altor actori comunitari pentru încurajarea unor atitudini pozitive faţă de şcoală, înscrierea universală în ciclul de învăţământ începând cu gradiniţa şi creşterea numărului de absolvenţi de învătământ obligatoriu.

MICROGRANTURI
Bibliotecă în şcoala mea/2015-2016
Școala altfel prin asigurarea de șanse egale pentru toți/2016-2017
Strategie Orientare Succes/2017-2018
Împreună pentru EGALITATE de șanse! /2018-2019

Grupurile țintă sunt reprezentate de categorii de preșcolari și școlari din unitatea noastră de învăţământ

Nevoile acestor grupuri țintă au fost identificate prin intermediul analizelor de nevoi, ale observațiilor în școală și grădiniță și prin interviurile realizate cu părinții, tutorii și cadrele didactice. Din aceste analize, am conclus că elevii din grupurile țintă nu au acces la activități extracuriculare, activități de dezvoltare de competențe sau activități de recreere. Printre nevoile grupurilor țintă se mai numără depășirea blocajelor psihologice asociate situațiilor sociale ale elevilor, depășirea traumelor asociate disciminării în școală și a bullyingului, dezvoltarea talentelor, competențelor, spiritului de inițiativă. Activitățile proiectului au un scop central de a preveni abandonul școlar al grupurilor țintă, de a stimula învățarea și de a propune metode noi de descoperire de sine și reziliență.

Obiectivele specifice
1.Dezvoltarea competențelor de a desfǎșura individual şi/sau echipǎ activitǎți practico-aplicative, independenţa în gândire şi în acţiune, responsabilitatea şi libera iniţiativă prin activităţi derulate în grup.
2. Promovarea toleranţei, diversității, respectului faţă de drepturile copiilor încurajând cooperarea, ajutorul reciproc şi solidaritatea, convinşi fiind că ei înşişi pot contribui la realizarea propriei educaţii, cu sprijinul şi îndrumarea adulţilor.
3. Îmbunătăţirea parteneriatului dintre şcoală, familie şi comunitate prin sprijinirea iniţiativelor şcolii şi cultivarea spiritului întreprinzător al elevilor, cadrelor didactice, realizând astfel un suport pentru alte activităţi sau un exemplu de bune practici în integrarea-sprijinirea tuturor elevilor.