1. IDEEA-Incluziune, Demnitate, Educaţie, Echitate, Aspiraţie 2018-2020

Finanţat prin Granturile SEE – Mecanismul Financiar 2014-2021, Proiectul IDEEA – Incluziune, Demnitate, Educaţie, Echitate, Aspiraţie – Programul de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor în România cu numărul de contract 2018-EY-PICR-R1-0007 este iniţiat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău şi se derulează în perioada 01.10.2018 – 30.09.2020, având ca parteneri: Şcoala Gimnazială Băcioiu (P1), Şcoala Gimnazială „Ion Rotaru” Valea lui Ion (P2), Şcoala Gimnazială „Mihail Andrei” Buhuşi (P3), Şcoala Gimnazială Căiuţi (P4), Şcoala Gimnazială Parava (P5).

Proiectul IDEEA – Incluziune, Demnitate, Educație, Echitate, Aspirație îşi propune să crească capacitatea instituțională a 5 unităţi şcolare din județul Bacău (Școala Gimnazială Băcioiu, Școala Gimnazială „Ion Rotaru” Valea lui Ion, Școala Gimnazială “Mihail Andrei”, Buhuși, Școala Gimnazială Căiuți și Școala Gimnazială Parava) precum şi a Inspectoratului Școlar Județean Bacău, de a asigura o cultură și practici incluzive privind romii prin (1) formarea a 68 de profesori în abordarea centrată pe elev, școală incluzivă, democrație și drepturile omului; (2) dezvolatea a 6 curriculum care vizează incluziunea, cu focus pe incluziunea romilor; (3) realizare de
activiăți non-formale cu 240 de elevi (minim 50% romi). În același timp, proiectul vizează conștientizarea și contracararea problematicii discriminării la nivelul părinților (100, 60% romi), școlilor și comunităților avute în vedere. Astfel, proiectul va avea un impact imediat asupra celor 3 grupuri ţintă din cele 5 comunităţi, respectiv cadre didactice, elevi şi părinţi, prin măsuri și activități specifice personalizate pentru fiecare din aceste categorii, adaptate nevoilor specifice ale fiecăreia din acestea.

Obiectivele proiectului

OS1: Crearea unui culturi incluzive la nivelul celor 5 școli implicate în proiect prin formarea a 68 profesori și învățători (15 din P1, 12 din P2, 10 din P3, 13 din P4, 18 din P5) formați fiecare câte 16 ore/tematică în fiecare din cele 4 domenii necesare abordării incluziunii efective a copiilor romi, și anume abordarea centrată pe elev, școală incluzivă, democrație, drepturile omului) în primele 18 luni de implementare, cu aplicarea practică a elementelor nou învățate de către fiecare din cadrele didactice în câte 4 lecții și activități demonstrative în cadrul școlilor din care provin, până la finalul celor 24 de luni de implementare.

OS2: Dezvoltarea unor practici incluzive la nivelul celor 5 școli prin elaborarea a 6 curriculum dezvoltate de fiecare din cele 5 școli partenere și aprobate de ISJ Bacău în primele 12 luni de implementare, în tematicile Educație pentru dezvoltare durabilă, Romii. Istorie, cultură și identitate, Educație pentru cetățenie activă, Educație pentru egalitate de gen, Promovarea diversității și interculturalității, Educație pentru promovarea non-violenței, puse și în aplicare în școlile respective în anul școlar următor.

OS3: Creșterea procentului de părinți sensibilizați în problematica discriminării din cele 5 școli cu 30% față de situația actuală prin 120 întâlniri moderate pe această temă la care participă 100 de părinți romi și
neromi, în medie la fiecare 2 săptămâni pe parcursul primelor 18 luni, și prin 5 schimburi de experiență de câte 1 zi, organizate de fiecare din cele 5 școli partenere pentru 100 părinți.

OS4: Îmbunătățirea cu 50% a abilităților privind incluziunea pentru 240 elevi (minim 50% romi) din cele 5 școli partenere (50 P1, 50 P2, 50 P3, 40 P4, 50 P5) prin 11 categorii de activități organizate, inclusiv mentorat al elevilor mai mari pentru cei mici, Ziua internațională a romilor, cerc de jurnalism, identificare și promovare modele locale de succes, școală de vară cu meșteșuguri, activități sportive și competiții sportive între școli, 1 tabără interculturală în 6 sesiuni X 40 elevi, în 20 de luni de implementare.