Serviciul secretariat anul școlar 2023-2024

 

SECRETAR
Monica Matei
Program  08:00-16:00

Relații cu publicul 08:00-16:00

ATRIBUȚII
1) Se va respecta programul de lucru cu publicul;
2) Documentele se eliberează în baza unei cereri scrie de către solicitant adresată conducerii unității școlare (actul de identitate);
3) În funcție de solicitare, termenul de soluționare este următorul (de la data depunerii cererii):
– eliberare adeverință elev – pe loc;
– eliberare foi matricole – 2 zile;
– eliberare adeverință absolvire 8 clase – 1 zi;
– eliberare adeverință pentru vechime în muncă sau alte documente ce necesită căutare în arhiva unității școlare – 30 de zile;