Scurt istoric

Comuna Căiuţi este situată la poalele de nord-est ale Dealului Ouşoru de 753 metri, la confluenţa râului Căiuţi cu râul Trotuş.


Comuna Căiuţi are în componenţă nouă sate: Căiuţi, satul de reşedinţă, Blidari, Boiştea, Floreşti, Heltiu, Mărceşti, Popeni, Pralea şi Vrânceni. Se învecinează la nord şi vest cu comuna Ştefan cel Mare şi comuna Buciumi, la sud-vest cu comuna Mănăstirea Caşin, la sud cu judeţul Vrancea, la est cu comuna Coţofăneşti, iar la nord-est cu comuna Sascut.

Obiective turistice

Conacul Rosetti din satul Căiuţi (1846, reparat în 1940 şi 1963, distrus parţial de un incendiu în 1990 şi refăcut ulterior)
Biserica din lemn cu hramul „Sfântul Nicolae” din satul Pralea (1755, distrusă în 1774, refăcută în 1810 şi restaurată în 1982)

La ultimul recensământ al populaţiei, în 2002, populaţia comunei Căiuţi era de 5416 locuitori[1] dintre care 5322 erau etnici români, un etnic maghiar, 90 etnici romi şi 3 etnici germani.