Organigrama anul școlar 2022-2023

ORGANIGRAMA 

ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII ÎN ŞCOALĂ

Organizarea, ca funcție a managementului, asigură punerea în practică a planurilor, prin stabilirea celei mai potrivite configuratii a unitatii de învatamânt (organigrama), cu scopul utilizării optime a resurselor umane (preșcolari, elevi, personal didactic, didactic auxiliar și nedidactic), a resurselor financiare, printr-o bună relație cu părinții și o bună colaborare cu autoritățile locale și prin realizarea de parteneriat.
Organizarea presupune și o grupare adecvată a resurselor umane disponibile pentru realizarea obiectivelor stabilite prin plan. Este vorba de:
– consiliul de administrație;
– director (directorul, consilierul educativ, coordonator structură);
– consiliul profesoral;
– comisia pentru evaluarea și asigurarea calității
– comisii de lucru cu caracter permanent sau temporar;
– consiliul clasei;
– consiliul elevilor;
– comitetul de părinți al fiecarei clase;
– consiliul reprezentativ al parinților;

Personal didactic auxiliar: 
– compartimentul financiar-contabil  

– compartimentul secretariat ;
– compartimentul administrativ

( administrator patrimoniu, personal nedidactic);
– biblioteca 

Director,
prof.  Gabriela Toșa