Baza materială anul școlar 2023-2024

săli de clasă -12

laborator AeL- 1

laborator chimie-1

bibliotecă-1

cancelarie-1

birou director- 1

secretariat-1

teren de sport-1