Baza materială anul școlar 2021-2022

săli de clasă -12

laborator AeL- 1

laborator chimie-1

bibliotecă-1

cancelarie-1

secretariat-1

teren de sport-1